Post | april 2020 | Kenniscentrum: Werven algemeen | 2 min lezen

Motieven voor vrijwilligerswerk

Werven algemeen

Elke organisatie zoekt van tijd tot tijd nieuwe vrijwilligers. Als je op zoek bent naar vrijwilligers, is de weg daar naartoe helaas niet altijd even makkelijk. Vrijwilligers kloppen vaak niet aan bij je bedrijf of organisatie, vandaar dat je zelf actief op zoek zal moeten gaan. Maar, hoe werf je vrijwilligers? Het blijft altijd een lastige vraag. Vooral als je voor het eerst met deze vraag te maken krijgt. In veel organisaties worden vrijwilligers gezocht, dus er zijn zeker nuttige tips te vinden. 

Uit onderzoek blijkt dat je tegenwoordig meer succes hebt als je vrijwilligers anders benadert. Zo wil men goed geïnformeerd worden, een duidelijke taakomschrijving hebben, weten hoeveel tijd het kost, werktijden die aan de vrijwilligers zijn aangepast en betrokken worden bij beslissingen. Over andere zaken wil men wel geïnformeerd worden, maar dan simpel en in ieder geval zo weinig mogelijk door vergaderingen. 


Motieven

Mensen hebben over het algemeen meer dan genoeg mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen: cursussen, hobby's, sport, sociale contacten, enz. Waarom gaat iemand vrijwilligerswerk doen in zijn vrije tijd? Of waarom niet? Het stellen van deze vragen is de eerste stap op weg naar aantrekkelijk vrijwilligerswerk. De belangrijkste motieven [zie tevens link onderaan deze pagina] van vrijwilligers om aan de slag te gaan zijn:

  • Omdat het leuk is
  • Om ervaring op te doen
  • Om andere mensen te ontmoeten
  • Om nieuwe vaardigheden te oefenen of leren
  • Omdat het resultaat oplevert
  • Vanwege morele, religieuze of politieke principes

Om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken is het van belang mensen op hun motivatie aan te kunnen spreken.

Kortom, wat levert het de vrijwilliger op? Naast het vertellen wat de vrijwilliger voor u kan doen, kunt u de vrijwilliger vertellen wat het hem of haar oplevert.


Typen vrijwilligers

Tot slot is het van belang om rekening te houden met de catogorieën en types vrijwilligers die er zijn, om zorgvuldig te kunnen selecteren. Daar heeft zowel uw organisatie als de vrijwilliger baat bij. Veel organisaties - zeker die waar ook beroepskrachten werken - hebben een vrijwilligerscoördinator. Deze vervult een sleutelrol in het werven, selecteren en behouden van de vrijwilligers. Hier een bestand door de verenigingsondersteuning Judo Bond Nederland over het samenstelling van een takenpakket en werven van vrijwilligers. 

Bijzondere aandacht bij het werven van vrijwilligers behoeft 'De Bronmethodiek'. Deze methode helpt organisaties om te ontdekken wat er leeft in hun ‘achterban', waarvoor men warm loopt en op welke voorwaarden men tijd en talenten voor de organisatie wil inzetten. De Bronmethodiek kan ingezet worden om participatie te bevorderen bij één organisatie, binnen een organisatorisch context (brede school, parochie, multifunctioneel centrum), binnen een buurt of woonzorgzone. Deventer Doet kan u helpen met het inzetten van de bronmethodiek in uw eigen organisatie.

  • Link: Wervingsmethode Bronmethodiek 
  • De Bronmethodiek helpt organisaties om te ontdekken wat er leeft in hun ’achterban’, waarvoor men warm loopt en op welke voorwaarden men tijd & talenten voor de organisatie wil inzetten.
  • Link: Methode Berkum


Hieronder volgen enkele links over motieven van vrijwilligers en specifieke werving voor functies.

Deventer Doet kan u op allerlei manieren van dienst zijn bij de werving van vrijwilligers.

Deel blogpost