Skip Navigation
Over ons

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Schalkhaar biedt opvang aan asielzoekers die in afwachting zijn van een antwoord op hun asielverzoek en vergunninghouders. De asielzoekers wonen in dit ...

Community & familie
Deel

Over Asielzoekerscentrum Schalkhaar

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Schalkhaar biedt opvang aan asielzoekers die in afwachting zijn van een antwoord op hun asielverzoek en vergunninghouders. De asielzoekers wonen in dit opvangcentrum. Aan de volwassen bewoners worden mogelijkheden tot scholing,(vrijwilligers-)werk en ontspanning geboden. De kinderen tot 18 jaar gaan naar school en kunnen deelnemen aan recreatieve activiteiten. Het COA werkt ook aan verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers. De hulp van vrijwilligers is onmisbaar voor alle activiteiten en werkzaamheden die uit het bovenstaande voortvloeien. Bij het werken met asielzoekers dient men een verklaring van goed gedrag te hebben. Ivm de benodigde tijd voor de aanvraag hiervoor kunnen geen vrijwilligers aangenomen worden die kortere tijd beschikbaar zijn. Minimale leeftijd voor de vacatures: 23 jaar.\n\nActiviteiten\n\n- Peuteropvang (speelzaal) - Kinderactiviteiten, waaronder knutselen, expressieve en recreatieve activiteiten. - Vrouwenactiviteiten - Sportactiviteiten, waaronder zaal/buitensport, fitness en aerobics - Fietsenwerkplaats - Fietsencursus / Verkeersveiligheid - Open Leer Centrum - Alfabetiseringsles - Les in Basaal Nederlands - Engelse les - NT2, Oriƫntatie- en inburgeringstrainingen - Huiswerkruimte - Jeugd- en jongerenactiviteit - Vakantieactiviteiten voor kinderen