Skip Navigation
Over ons

Balans is een vereniging waar kennis over en ervaringen met ontwikkelings-gedrag- en leerstoornissen, zoals ADHD, dyslectie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie en MCDD aanwezig is. Balans maakt ...

Deel

Over Balans Afdeling Zwolle Salland

Balans is een vereniging waar kennis over en ervaringen met ontwikkelings-gedrag- en leerstoornissen, zoals ADHD, dyslectie, PDD-NOS, NLD, dyscalculie, dyspraxie en MCDD aanwezig is. Balans maakt informatie over deze stoornissen toegankelijk en is op landelijk en regionaal niveau actief in het belangen behartigen voor ouders van kinderen met voornoemde stoornissen en heeft een wijdvertakte organisatie van lotgenoten-contactgroepen.\n\nActiviteiten\n\nBalans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers die, verdeeld in 26 regio's, het werk ten behoeve van de doelgroepen ondersteunen. Het merendeel van de vrijwilligers is zelf ouder van een kind met een ontwikkelings-, gedrag- en leerstoornis. De vrijwilligers geven op lokaal niveau voorlichtingen over stoornissen aan ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere belangstellenden. Er worden thema-avonden georganiseerd over nieuwe ontwikkelingen, voorzieningen e.d. Verder zijn er telefonische contactouders en er worden inloop-,voorlichtingsbijeenkomsten en lotgenoten-support-groepen georganiseerd. In de toekomst hoopt Balans via deze ouderdeskundigen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteitsbewaking in het onderwijs en de zorg voor deze kinderen. Tevens doet het afdelingsbestuur regelmatig een oproep om nieuwe vrijwilligers te interesseren(ouderen en andere geïntereseerden) voor het interessante, maar soms ook vermoeiende werk van vrijwilligers bij Balans. De afdeling Zwolle Salland telt momenteel ca. 40 vrijwilligers.