Skip Navigation
Over ons

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode ...

Deel

Over Rode Kruis Afdeling Deventer

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland: het Rode Kruis helpt. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie. Voor de activiteiten in Nederland zijn 34.000 vrijwilligers verantwoordelijk. Het werk is zeer divers. Wij hebben bijvoorbeeld een tehuis voor ernstig zieke kinderen, vervoeren mensen in een rolstoel, leren minderjarige asielzoekers koken en bezoeken eenzame ouderen. En wij verlenen medische assistentie bij evenementen en in rampsituaties. Het Rode Kruis richt zich met zijn hulpverlening op allerlei kwetsbare groepen in de samenleving: zoals zieken, gehandicapten en vluchtelingen. Als u van mensen houdt en van sociaal contact, zijn deze activiteiten echt iets voor u. Hulpverl./gezondheidszorg
28 Carinova Woonzorg Sint Jozefplein 1 7415 EH Deventer Marian Bergman Ma, di, do en vr [email protected] 0900-8662 http://www.carinova.nl doelstelling vrijwilligerswerk: een bijdrage leveren aan een goed woon en leefklimaat voor onze bewoners. Door het begeleiden van activiteiten , met en voor de bewoners, om bij te dragen aan kwaliteit van leven van de bewoners. Aandacht en tijd voor onze bewoners. Dat kan d.m.v. wandelen, koffie drinken, muziek, spelletje doen, koken etc. Hulpverl./gezondheidszorg
37 Etty Hillesum Centrum Roggestraat 3 7411 EP Deventer Gerja Meima [email protected] 0570-641003 http://www.ettyhillesumcentrum.nl/ Cultureel centrum dat ctiviteiten organiseert die zijn gericht op Beter Samenleven, anti-discriminatie en verdraagzaamheid. Daarbij vormen de dagboeken van Etty Hillesum en de geschiedenis van Joodse Deventer de centrale inspiratiebron. Educatieve programma's, voorlichting op scholen, Meldpunt Discriminatie Deventer, tentoonstellingen, lezingen en muziekavonden. Cultuur
39 Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel Postbus 77 7400 AB Deventer Inge Hoeksema [email protected] 06-51565658 http://www.thuissterven.nl De vrijwilligers maken het mogelijk om mensen in hun eigen vertrouwde omgeving te laten sterven. Ze ondersteunen en verlichten de zorg van de familieleden. Vrijwilligers ondersteunen partners en familieleden zoveel mogelijk in de nachteliike uren door er te zijn" In overleg met de familie kan er 's nachts gewaakt worden. Heel soms kunnen er ook overdag enkele uren ingevuld worden. De inzet van vrijwilligers is meestal van korte duur.\n\nActiviteiten\n\nHulpverl./gezondheidszorg