Skip Navigation

vv De Gazelle

Non-profit

Over ons

De algemene doelstelling van de v.v. De Gazelle: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Tevens tracht de vereniging ...

Sport & Recreatie
Deel

Over vv De Gazelle

De algemene doelstelling van de v.v. De Gazelle: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Tevens tracht de vereniging invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een voetbalvereniging in haar ogen heeft. Het gaat dan om zaken als: - het bevorderen van een gezonde levensstijl, - het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren, - het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat mensen buiten de boot vallen), - het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen. Met deze algemene doelstelling geven we aan meer te willen zijn dan alleen maar een voetballende sportvereniging. We zijn ons er immers van bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal - maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. \n\nActiviteiten\n\nVoetballen