Deventer Doet is een ANBI-organisatie.

KVK nummer: 41244688

RSIN/fiscaalnummer: 008104992

Bankrekeningnummer: NL46 RABO 0310 5697 53  

Naam: Deventer Doet

Contactgegevens: Kleine Overstraat 73, 7411 JK Deventer.

Telefoonnummer: 0570-615805.

Ons algemene e-mailadres: [email protected]


Bestuursleden Deventer Doet


Paul Arentshorst    Voorzitter

Cindy van Son   Algemeen bestuurslid

Arjan Vrielink     Penningmeester 

Marco Kok     Algemeen bestuurslid

Jeroen Kuyper   Algemeen bestuurslid


Doelstelling/missie: Maatschappelijke betrokkenheid is een groot goed dat elke samenleving moet koesteren. Bewonersparticipatie is een sleutelwoord, de smeerolie van een samenleving waar het goed toeven is. Natuurlijk is betrokkenheid en participatie sterk afhankelijk van de mogelijkheden die burgers hebben om een steentje bij te dragen aan de vormgeving van onze samenleving. In Deventer wordt aan die betrokkenheid uiting gegeven door de vrijwillige inzet van duizenden burgers. Het werk dat wordt uitgevoerd is zeer divers en is van waardevolle betekenis voor de Deventer samenleving. Deventer Doet als steunpunt voor vrijwillige inzet in Deventer is meer dan een kaartenbak. Deventer Doet is een belangrijke organisatie voor het vrijwilligerswerk in Deventer. Deventer Doet is er maar in beperkte mate voor al die duizenden die hun weg automatisch vinden door te gaan helpen bij de verenigingen waar zij bij betrokken zijn. Een van de belangrijkste taken van de Deventer Doet is om te bemiddelen op die plaatsen waar het niet automatisch verloopt. Organisaties die geheel of gedeeltelijk op vrijwilligers draaien merken dat het steeds moeilijker wordt voldoende vrijwilligers te vinden. En als ze zijn gevonden; hoe bind je ze dan aan je organisatie? De samenleving is aan het veranderen. Het vinden en binden van vrijwilligers vraagt in een zich individualiserende samenleving steeds meer aandacht en deskundigheid. Ook blijven sommige mensen merken dat zij ook binnen het vrijwilligerswerk moeilijk aan de bak komen. Burgers die (dreigen te worden) uitgesloten van deelname aan vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op grond van werkeloosheid, handicap, cultuur, opleiding of ervaring. Ons motto is: niemand aan de kant.Het bedrijfsleven is voor Deventer Doet een belangrijke samenwerkingspartner. Van het bedrijfsleven onttrekken wij menskracht en expertise om het vrijwilligerswerk te voorzien van de broodnodige kwalitatieve impulsen.

Deventer Doet is de plek in Deventer als het gaat om vrijwillige inzet.

Beloningsbeleid en Governancecode

Medewerkers van Deventer Doet worden beloond conform CAO Sociaal Werk. Deventer Doet voldoet aan de Governancecode Sociaal Werk.

Deventer Doet hanteert geen beloningsbeleid voor het bestuur.

Beloningsbeleid en Governancecode