Deventer Doet aan de slag

#Meedoen Deventer

Sinds februari 2017 voert Deventer Doet enthousiast de #Meedoen methodiek uit ( voorheen project “aan de slag”). Doel van het project is om asielzoekers en statushouders van het COA Schalkhaar te helpen aan laagdrempelig vrijwilligerswerk. Want meedoen is gezond!


Deventer Doet streeft ernaar om met lokale organisaties, verenigingen of initiatieven duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan om bewoners in de opvang te betrekken bij vrijwilligerswerk.

Inmiddels zijn er al heel wat positieve ervaringen geweest en we merken dat het zich begint te verspreiden onder de bewoners van het AZC. Er is een facebookpagina aangemaakt voor dit project. Like onze pagina en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Werkwijze: #Meedoen

Wekelijks zit Deventer Doet op het AZC Schalkhaar om hier de koppeling te maken tussen vraag en aanbod. Met beeld ondersteunend materiaal wordt er uitgelegd wat het vrijwilligerswerk inhoudt en waar ze worden verwacht op de dag van uitvoering.

De bereidwilligheid om vrijwilligerswerk te doen is hoog. Beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen zijn bijvoorbeeld:


• Nieuwe contacten opdoen

• Oefenen van de Nederlandse taal

• Iets terug willen doen voor de samenleving

• Stukje afleiding

• Geeft een goed gevoel


Heeft een vrijwilliger 5 keer deelgenomen aan een klus, dan ontvangt hij/zij een certificaat met bewijs van deelname van ons. We hebben inmiddels meer dan 130 certificaten mogen vergeven

Werkwijze aan de slag Deventer
Voorwaarden "aan de slag" Deventer

Asielzoekers met een vluchtelingendocument mogen in Nederland niet zomaar vrijwilligerswerk doen. De organisatie waar ze vrijwilligerswerk doen moet hiervoor een Verklaring vrijwilligerswerk hebben. Deventer Doet helpt met het invullen van de vrijwilligersverklaring en vult deze zo ver mogelijk. Bij goedkeuring van het UWV hoeft deze dan 3 jaar niet meer opnieuw aangevraagd te worden tenzij er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de taken van het vrijwilligerswerk.


Naast de vrijwilligersverklaring vraagt Deventer Doet niet alleen ten behoeve van de organisatie maar ook voor de vluchteling de volgende voorwaarden:

• Warm ontvangst van de vluchtelingen.

• Gemêleerde groep. Mix tussen bestaande vrijwilligers en vluchtelingen.

• Project bestaat al tenzij het vrijwilligerswerk niet valt of staat met de vluchtelingen. Dit vanwege het onzekere verblijf van vluchtelingen.

• Wanneer er sprake is van een vergoeding dan ontvangen de vluchtelingen dezelfde vergoeding als dat van de bestaande vrijwilligers. Dit kan zowel in geld als in natura zijn. Bijvoorbeeld een lunch. Hierbij wordt er rekening gehouden met de geloofsovertuigingen van de vluchtelingen.

• Klussen worden altijd in overleg met Deventer Doet besproken en aangeboden door Deventer Doet tijdens het spreekuur op het AZC.

Michiel tenBulte
Michiel tenBulte[email protected]Projectleider #Meedoen