Post | april 2020 | Kenniscentrum: Beleid en planning | 1 min lezen

Activiteitenplan

Naast het maken van een beleidsplan waarin u de grote lijnen en doelen vastlegt voor het meerjarenplan, kunt u ook een activiteitenplan per jaar opstellen. In dit plan beschrijft u alle activiteiten die u in het jaar wilt organiseren. Vaak zijn deze activiteiten gericht op het behalen van de doelstelling die u in het beleidsplan hebt opgenomen.

Een activiteitenplan geeft dus een concrete invulling aan het beleidsplan. Daarnaast geeft het u een goed beeld van alle activiteiten die u in een jaar wilt uitvoeren en de hoeveelheid tijd en vrijwilligers die daarvoor nodig is. Met het plan kunt u uw activiteiten plannen en al in een vroeg stadium aan uw achterban en vrijwilligers bekendmaken. Ook geeft het potentiële financiers inzicht in uw bezigheden. 

Vermeld in een activiteitenplan:

  • Een korte omschrijving van de activiteit;
  • De prioriteit van de activiteit;
  • Het budget dat u beschikbaar hebt voor de activiteit;
  • In welke periode u een activiteit wilt uitvoeren.
Deel blogpost