Post | april 2020 | 2 min lezen

Begeleiden

Vrijwilligers komen uit zichzelf, onbetaald en voor hun eigen plezier iets doen voor anderen. Vrijwilligers helpen u om de doelstellingen van u organisatie te realiseren. Begeleiding is er op gericht om vrijwilligers te motiveren, plezier in hun taken te laten houden en de kwaliteit te verbeteren. Wat is de motivatie van de vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen? Kan de vrijwilliger zijn/haar doelstellingen binnen uw organisatie verwezenlijken? Kortom, begeleiding gericht op het behouden van de vrijwilliger voor uw organisatie.


Individueel of groepsgewijs

Meestal vindt de begeleiding in combinatie plaats. Beide heeft zijn voor en nadelen. De wijze van begeleiding is onder meer afhankelijk van de taken van de vrijwilliger en diens capaciteiten. Groepsgewijze begeleiding heeft als voordeel dat vrijwilligers van elkaar kunnen leren, teamvorming, het is gezelliger en tijdsbesparend. Nadeel kan zijn dat sommige vrijwilligers niet aan het woord komen.

Bij individuele begeleiding kan dieper op de zaken ingegaan worden, de vrijwilliger ervaart nog meer dat de organisatie tijd in hem/haar steekt. De werkbespreking is gericht op de inhoud van het werk en niet op de vrijwilliger zelf. Naast het voeren van individuele werkbesprekingen is het mogelijk een functioneringsgesprek met vrijwilligers te voeren. Punten van het functioneringsgesprek kunnen (gedeeltelijk) geïntegreerd worden in de werkbespreking.


De individuele werkbespreking

Het is handig voor de werkbespreking een vaste agenda te hebben.

De volgende punten kunnen in een werkbespreking aan de orde komen:

 • Het takenpakket.
 • Welke taken voert de vrijwilliger uit?
 • Is het voor de vrijwilliger helder welke taken hij/zij uit dient te voeren?
 • Welke vragen heeft de vrijwilliger m.b.t. de inhoud van het takenpakket?
 • Over welke taken is meer informatie nodig?
 • Is de vrijwilliger tevreden met zijn/haar takenpakket?
 • Heeft de vrijwilliger te weinig of teveel taken?
 • Ervaart de vrijwilliger genoeg afwisseling in diens takenpakket?
 • Welke voldoening haalt de vrijwilliger uit het vrijwilligerswerk? (zinvolle werkzaamheden, ervaring opdoen, sociale contacten, vaardigheden inzetten, enz.)
 • Wat is de motivatie van de vrijwilliger om vrijwilligerswerk te doen?
 • Kan de vrijwilliger bij deze organisatie zijn doelen verwezenlijken?
 • Wat wil de vrijwilliger eventueel nog meer uit het vrijwilligerswerk halen?
 • Hoe verloopt de samenwerking met andere beroepskrachten / vrijwilligers?
 • Hoe ervaart de vrijwilliger de begeleiding?
 • Kan de vrijwilliger met zijn vragen tijdig bij iemand terecht?
 • Heeft de vrijwilliger behoefte aan verandering van takkenpakket, cursus, e.d.?

 

Bron: Werkboek 5xB uitgave 2005; CIVIQ, Utrecht 

Deel blogpost