Post | april 2024 | Kenniscentrum: Beleid en planning | 1 min lezen

Beleidsplan

Het is goed om uw jaarlijkse doelen vast te leggen in een beleidsplan. In het beleidsplan wordt aangegeven welke prioriteit aan wordt gegeven aan dedoelen, maar ook welk budget hier voor wordt gereserveerd. 

Uw algemene doelen kunt u nog specifieker uitwerken op deelterreinen. Voor een sportvereniging kan dat inhouden dat u doelen op sportief terrein uitsplitst voor volwassenen en jeugd.

U bespreekt uw beleidsplan vaak met de leden van de vereniging of binnen uw bestuur. Zo ontvangt u ook feedback op uw plannen. Het is belangrijk om de leden/vrijwilligers ook van tevoren te betrekken bij het opstellen van het beleid. Zo is het niet het beleid van het bestuur, maar het beleid van de hele organisatie.

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het opstellen van het beleid kunt u bijvoorbeeld de volgende activiteiten organiseren:

  • Het houden van brainstormsessies over nieuwe doelen; 
  • Het houden van inspraaksessies bij deelgebieden van het beleid; 
  • Het starten van discussies over de toekomst van de organisatie;
  • Het starten van een (tijdelijke) beleidscommissie.

Door mensen op diverse manieren te betrekken bij het maken van het beleid creëert u ook draagvlak voor dat beleid.

Deel blogpost