Post | april 2020 | Kenniscentrum: Veiligheid | 1 min lezen

De risico-inventarisatie en evaluatie

Een ri&e staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers.


RI&E verplicht voor vrijwilligersorganisaties? 

Een risico- inventarisatie & - evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening (BHV) en een preventie-medewerker zijn in principe niet meer verplicht als de vrijwilligersorganisatie geen betaalde krachten in dienst heeft. Heeft u beroepskrachten in dienst? Dan zult u voor hen wel een RI&E, bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker moeten organiseren. Als de betaalde krachten tezamen niet meer dan veertig uur per week in dienst zijn, dan mag de organisatie de RI&E zelf uitvoeren. Het is dan niet verplicht om een arbodienst in te schakelen.

Wanneer u geen betaal krachten in dienst heeft, is het wel belangrijk om de risico' s in uw organisatie in kaart te brengen en vast te leggen op welke manier u de risico' s kunt beperken. Aan de hand van deze Arbocheck kunt u eenvoudig nagaan welke risico' s er binnen uw organisatie spelen.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid & steunpunt RI&E

Deel blogpost