Post | april 2020 | 6B's: Beëindigen | 1 min lezen

Exitgesprek

In een eindgesprek wordt de samenwerkingsrelatie tussen de vertrekkende vrijwilliger en de organisatie op een zo correct mogelijke wijze afgerond.

Daarnaast biedt het de gelegenheid meer inzicht te verkrijgen in de werkelijke reden van vertrek en eventuele knelpunten. Ervaringen van vertrekkende vrijwilligers kunnen aanleiding zijn het vrijwilligersbeleid in de organisatie bij te stellen. Daartoe dienen de eindgesprekken gestructureerd gehouden en geanalyseerd te worden. Uiteraard wordt in vertrouwen verschafte informatie niet doorgegeven.


Het eindgesprek heeft een drieledig doel:

  1. Het op een zo correcte en zo plezierig mogelijke wijze afronden van een samenwerkingsrelatie
  2. Het nagaan van de motieven waarom de vrijwilliger de organisatie verlaat
  3. Inzicht verkrijgen in mogelijke verbeterpunten in de organisatie


Werkwijze:

Om naast de beoogde doelstelling voor de vrijwilliger ook voor de organisatie zoveel mogelijk relevante informatie te verkrijgen, is het houden van een gestructureerd gesprek wenselijk.

De onderwerpen die in dit eindgesprek aan de orde komen zijn dan:

  • Motieven om de organisatie te verlaten
  • Indrukken en ervaringen tijdens het doen van vrijwilligerswerk (o.a. begeleiding, samenwerking, taakinhoud)
  • Kijk op het functioneren in de afgelopen periode (wat waren belemmerende factoren en wat waren bevorderende factoren om goed en met plezier te kunnen werken)
  • Mogelijke aanbevelingen met betrekking tot bestaande knelpunten

Na het interview wordt de inhoud van het gesprek in hoofdlijnen in een kort verslag vastgelegd.

Deel blogpost