Post | april 2020 | 2 min lezen

Fondsenwerving, hoe te beginnen

Door fondsenwerving zorgen voor meer geld voor je organisatie klinkt natuurlijk heel mooi. Maar hoe pak je dat nu aan en hoe zorg je dat het ook daadwerkelijk lukt?


Wat is fondsenwerving

Fondsenwerving is het verkrijgen van geld, goederen, diensten of menskracht door deze te vragen aan de overheid, particuliere fondsen, bedrijven of het Nederlandse publiek. De ruilrelatie tussen gever en ontvanger staat daarbij centraal. 


Stap 1: Wie zijn de fondsenwervers van uw organisatie?

Fondsenwerving is niet eenvoudig. Een grondige aanpak is noodzakelijk om succes te hebben. Daarom is het aan te bevelen om één of meerdere mensen aan te trekken die zich specifiek met fondswerving bezig houden. Meestal is het zorgen voor voldoende geld bovendien een structureel aandachtspunt en geen tijdelijke klus.


Stap 2: Welk fonds schrijft u aan?

Allereerst is van belang om uit te zoeken welke fondsen u het beste kunt benaderen. De meeste fondsen hebben een doelstelling, doelgroep en geografisch bereik waarbinnen uw project moet passen om in aanmerking te komen. U kunt op zoek gaan naar fondsen door gebruik te maken van het Fondsenboek. Hierin staan de meeste en bekendste fondsen genoemd. Op internet zijn ook fondsen te vinden, maar dit is slecht een deel van het totaal.

Lokaal zijn er ook meestal wel een aantal fondsen te vinden die voor u zeer interessant kunnen zijn. Informeer hiernaar eens bij het notariaat, de kerken, of ambtenaren in uw gemeente.


Stap 3: Hoe schrijft u een fonds aan?

Grote fondsen maken vaak gebruik van gestandaardiseerde aanvraagformulieren, de kleinere willen vaak alleen een korte brief met een bondige uitleg. Alle fondsen willen uw statuten, financiële situatie, de begroting en het dekkingsplan zien. Het fonds wil van u weten waarom nu juist uw project of organisatie geld zou moeten krijgen. U bent natuurlijk ook niet de enige die in deze vijver vist! Daarnaast moet uit uw aanvraag duidelijk naar voren komen of uw project binnen de doelstelling, doelgroep en geografisch bereik van het fonds valt.


Stap 4: Wat vraagt u?

Fondsen zullen nooit de totale kosten van een project op zich nemen. Ze verwachten altijd dat u voor een deel van de kosten een dekking gezocht hebt, bijvoorbeeld door een deel zelf te betalen of een co-financier, b.v. de gemeente, te zoeken. Daarnaast is de financiering van een fonds meestal van tijdelijke aard. Dit betekend dat uw project van tijdelijke aard moet zijn ?f dat u de bijdrage van het fonds gebruikt als startbijdrage, voor investeringen of nieuwe activiteiten.


Stap 5: Hoe verantwoord u uw uitgaven?

Hou er rekening mee dat u vrijwel altijd achteraf verantwoording af dient te leggen over hoe u het geld besteed hebt. Vraag tijdig in welke vorm u deze verklaring aan dient te leveren.


Ten slotte:

Houd er rekening mee dat de beoordeling van uw aanvraag enige tijd in beslag neemt (een half jaar is geen uitzondering), dus begin tijdig met het aanvragen.Een aanvraag voor een reeds gerealiseerd project wordt niet in aanmerking genomen. Aanvragen achteraf is dus niet mogelijk.

Deel blogpost