Post | april 2020 | Motiveren van vrijwilligers | 1 min lezen

Medezeggenschap

Mensen die zich vrijwillig inzetten, voelen zich betrokken bij de organisatie. Door de dialoog met de vrijwilligers goed te organiseren kan deze betrokkenheid nog beter benut worden. Welke vorm van medezeggenschap het beste bij een organisatie past, hangt af van verschillende factoren: de kenmerken van de organisatie, eigenschappen

van de vrijwilligers, de gewenste mate van medezeggenschap en de onderwerpen waarbij de organisatie inbreng van vrijwilligers wil. En minstens zo belangrijk: wat willen de vrijwilligers zelf? Ook een belangrijke vraag is wat de organisatie met de inspraak van vrijwilligers wil bereiken.


De mate van inbreng van vrijwilligers kan variëren van mee weten - mee denken - mee praten - mee beslissen tot beslissen. Vormen van medezeggenschap kunnen zijn: deelname aan overleggen, een zetel in de medezeggenschapsraad tot een eigen vrijwilligersraad. Op de website van NOV staat meer informatie over medezeggenschap van vrijwilligers.

Deel blogpost