Post | april 2020 | 6B's: Begeleiden | 1 min lezen

Motiveren van vrijwilligers

Werven van vrijwilligers is een continue proces. Alleen al omdat er vaak ook sprake is van continue verloop in het vrijwilligersbestand. Behoud van vrijwilligers is echter nog belangrijker. Om vrijwilligers te behouden is waarderen, stimuleren en motiveren belangrijk.


Wat kunt u doen om uw vrijwilligers te motiveren?

 • Geef de vrijwilliger persoonlijke aandacht. Informeer eens hoe het met hem/haar gaat. Stuur een kaartje bij verjaardagen.
 • Zorg voor een attentie met bijvoorbeeld kerst.
 • Organiseer 1x per jaar een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers. Zo zien ze elkaar, kunnen wat van elkaar opsteken en hebben het gevoel bij een groep te horen.
 • Zorg voor een gezamenlijk en/of individueel overlegmoment. Zorg dat de vrijwilliger hierdoor zijn idee�n en wensen in kan brengen.
 • Bekijk regelmatig (jaarlijks) met de vrijwilliger of diens takenpakket nog naar wens is. Wil de vrijwilliger nieuwe ervaringen opdoen? Zorg dat iedereen op de goede plek zit.
 • Zorg voor voldoende werkzaamheden en duidelijkheid over die werkzaamheden. Niets is zo frustreren wanneer de vrijwilliger niet weet wat hij kan doen of niets te doen heeft.
 • Kom afspraken en beloften na, ook ten aanzien van de inhoud van het takenpakket.
 • Zorg voor voldoende begeleiding. Vrijwilligers moeten in ieder geval altijd bij iemand terecht kunnen met hun vragen.
 • Neem de vrijwilliger serieus, dus ook zijn inbreng.
 • Zorg dat je zelf enthousiast bent over je werk en de organisatie, anders kun je dat ook niet over brengen.
 • Uit je waardering, laat een vrijwilliger weten dat je zijn werk goed vindt.
 • Noem in je publicaties het belang van vrijwilligers voor de organisatie.
 • Informeer vrijwilligers tijdig over ontwikkelingen. Het is heel vervelend om via via van veranderingen op de hoogte gesteld te worden. Daarmee wordt je niet serieus genomen.
 • Laat vrijwilligers mee praten en luister naar hun ideeën.
Deel blogpost