Post | juli 2020 | Kenniscentrum: Oprichten vrijwilligersorganisaties | 1 min lezen

Vereniging

In Nederland zijn er ongeveer 140.000 verenigingen. Dit is niet zo gek als je je bedenkt welke verenigingen er allemaal bestaan. Denk aan sportverenigingen, politieke verenigingen, hobbyverenigingen of een sociëteit. Binnen een stichting hebben de leden van een vereniging iets gemeenschappelijks en heeft de vereniging een doel. Dit doel wordt vermeldt in de statuten, vaak in het kader van het bevorderen van de belangen van de leden. Samen vormen alle leden de algemene ledenvergadering en wordt er een bestuur uitgekozen. Er zijn verschillende vormen van verenigingen: 


Oprichting van een vereniging: onderhands

Door middel van een mondelinge afspraak of een onderhandse akte kan een vereniging worden opgericht. Binnen deze vorm kan de vereniging geen onroerende zaken verkrijgen en kan de vereniging geen erfgenaam zijn. Ook zijn de bestuurders naast de vereniging hoofdaansprakelijk. 


Oprichting van een vereniging: notariële akte

De oprichting van een vereniging kan ook via een notaris gebeuren. De notaris zorgt ervoor dat de vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister. Bij deze vorm van oprichten is er sprake van volledige rechtsbevoegdheid door de organisatie, zo kan de verengiging dezelfde rechten hebben als een gewone burger. Op deze wijze kan een vereniging registergoederen verkrijgen, geldleningen aangaan en erfgenaam zijn. Naast de volledige rechtsbevoegdheid worden de staturen van de vereniging opgenomen in een notariële akte. De naam, de plaats van de vereniging, het doel, de verplichting van de leden en de manier van benoeming en ontslag van bestuuders moeten verplicht worden opgenomen in de notariële akte. 


Oprichting van een vereniging: hoe gaat dat?

Denk allereerst goed na over de verschillende verenigingsvormen. Ook is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van de vereniging. Een vereniging mag niet als doel hebben om winst te maken. De opbrengsten van de vereniging moeten ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. De statuten zijn het belangrijkst bij het oprichten van een vereniging. Verandering aanbrengen in de staturen vereist hulp van een notaris. 

Deel blogpost