Post | april 2020 | 6B's: Binnenhalen | 2 min lezen

Verjongen in stappen

Verjongen in stappen

Het is een bekend feit dat de samenleving vergrijst. Dit zien we ook terug binnen het vrijwilligerswerk.

Vergrijzing veroorzaakt binnen vrijwilligersorganisaties verschillende knelpunten. Er zijn bijvoorbeeld minder jongere vrijwilligers te vinden, of het deel oudere vrijwilligers gaat overheersen, de samenwerking tussen ouderen en jongeren verloopt moeizaam, of vrijwilligers die zich voor langere tijd aan de organisatie willen verbinden zijn niet te krijgen. Genoemde knelpunten hebben hun effect op de werving van nieuwe mensen en het behouden van de huidige vrijwilligers.


Imago van vergrijsde organisaties

Het imago van een vrijwilligersorganisatie is van grote invloed op het effect van de werving. Aan een vergrijsde organisatie hangt al gauw een stoffig, oubollig imago en motiveert jongeren vrijwilligers niet om zich hier bij aan te sluiten. Vaak bestaat bij dergelijke organisaties het beeld dat als je je daar als vrijwilliger aan meldt je wekelijks ontzettend druk bent met je vrijwilligerstaak. En dat is nu juist niet wat men wil.


Samenwerking tussen generaties

Oudere vrijwilligers hebben wel vaak meer tijd voor vrijwilligerswerk dan jongere vrijwilligers. Hierdoor nemen de oudere vrijwilligers vaak de dominante positie binnen de organisatie in. De vergrijzing wordt in de hand gewerkt. 

Vrijwilligers kunnen te oud worden voor hun taak en niet meer in staat zijn om dit goed uit te voeren. De kwaliteit van de dienstverlening gaat achteruit. Voor jongere vrijwilligers betekent dit dat het minder aantrekkelijk is om zich bij de organisatie aan te melden. Vrijwilligersorganisaties moeten nadenken over hoe vrijwilligerswerk ook een einde kan hebben.

Het is soms moeilijk voor nieuwe vrijwilligers om aansluiting te vinden wanneer het leeftijdsverschil tussen vrijwilligers erg groot is. Verjongen van het vrijwilligersbestand gaat het best wanneer de leeftijdsverschillen tussen de vrijwilligers niet groter is dan 10 jaar. Is de gemiddelde leeftijd in uw organisatie b.v. 60, begin dan met het werven van mensen rond de 50 en ga daarna pas 40-ers benaderen. De vrijwilligers vinden zo onderling meer aansluiting.

Begrip en waardering voor elkaars wensen en manier van werken zijn sleutelwoorden ten aanzien van samenwerking tussen generaties.

Deel blogpost