Post | april 2020 | 1 min lezen

Verschillende manieren om geld te vinden

Vormen van financiering

Er zijn verschillende manieren om geld te vinden voor je organisatie of project.

Je kunt denken aan fondsenwerving, sponsoring, subsidiëring en crowdfunding/publieksfinanciering.

Het verschil zit hem in de achtergrond van de geldverstrekkers:

  • bedrijfsleven (Sponsoring);
  • overheden (Subsidies);
  • fondsen (Fondsenwerving
  • particulieren (Crowdfunding).Sponsoring wordt gedefinieerd als een vorm van samenwerking door een of meer partners op zakelijke basis en gericht op wederzijds voordeel en wederkerigheid/tegenprestatie.


Subsidiëring heeft betrekking op de besteding van gemeenschapsgelden door de overheid. Deze gelden worden aangewend voor het instandhouden of mogelijk maken van activiteiten en voorzieningen voor brede lagen van de bevolking.


Fondsenwerving richt zich op het aanvragen van financiele middelen bij een fonds. Fondsen zijn ontstaan door bv legaten, giften van vele (kleine) donateurs of giften van particulieren. Vaak richt een fonds zich op een specifieke doelgroep of plaats. Projecten die voldoen aan de criteria worden ondersteund.


Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een beroep doen op "de crowd" om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Het is een dynamische vorm van financiering. Crowdfunding wordt meer en meer bewust ingezet om de gewenste financiering op te halen.

Deel blogpost