Post | mei 2022 | Nieuwsbrief | 1 min lezen

Vrijwilligersprijzen 2021

Gemeente Deventer en Deventer Doet hebben donderdag 19 mei de Gemeentelijke Vrijwilligersprijzen voor organisaties uitgereikt.


Stichting Vangnet (voorheen Stichting Jongerennet) , ReShare Store Deventer Leger des Heils en Plaatselijk Belang LetteleLinde en Oude Molen zijn de winnaars van de Gemeentelijke Vrijwilligersprijzen voor organisaties 2021. Zij ontvingen op 19 mei van wethouder Rob de Geest een bokaal én een cheque ter waarde van 500 euro.


Er waren drie categorieën prijzen voor organisaties, waar Deventenaren eind 2021 organisaties voor konden aandragen. Zo konden organisaties worden voorgedragen voor de categorie ‘uitblinker 2021’ (voor organisaties die opvielen door initiatieven tijdens coronatijd), de categorie ‘bestuurlijke vernieuwing’ (voor organisaties die jongeren in hun bestuur weten aan te trekken) en de categorie ‘#watjijdoet’ (voor organisaties die de #watjijdoet-campagne het meest succesvol hebben ingezet om hun vrijwilligers te waarderen).


Uit alle voorgedragen organisaties werden er drie per categorie genomineerd. Een jury koos uiteindelijk per categorie een winnaar, wat lang niet makkelijk was. ‘Alle genomineerde organisaties zijn van wezenlijk belang geweest, vooral in coronatijd. Het is heel knap dat zij contact hebben kunnen houden met hun vrijwilligers en hun doelgroepen’, gaf Rob de Geest aan.


Genomineerde organisaties in de categorie ‘uitblinker 2021’ waren: Stichting Vangnet (winnaar), Zelfregiecentrum en Soos de Kuiperij.


Genomineerde organisaties in de categorie ‘#watjijdoet waren Reshare Store Leger des Heils (winnaar), Het Goed en Mimik. In de categorie ‘Bestuurlijke verjonging’ was Plaatselijk Belang Lettele Linde en Oude Molen de enige genomineerde, maar dan wel meteen met een heel mooi voorbeeld: meer dan 50% van hun bestuur is jonger dan 40 jaar.


‘Vrijwilligers zijn ongelooflijk belangrijk voor Deventer’, geeft directeur Rob de Jong van Deventer Doet aan. ‘Daarom is het ook zo belangrijk om deze bijzondere groep mensen, en de organisaties erom heen, een duidelijke blijk van waardering te geven.


Normaal gesproken worden vrijwilligersorganisaties elk jaar op de derde donderdag in november, de Dag van de Waardering, in het zonnetje gezet door de gemeente in samenwerking met Deventer Doet. Door corona is dit uitgesteld naar 19 mei.‘

Deel blogpost