Corona Protocol trainingen

(versie: Vanaf 13 oktober 2020)

Je leest hier ons protocol voor veilig opleiden binnen de geldende maatregelen.

Alle belanghebbenden met elk hun eigen verantwoordelijkheden:


1. algemeen (voor iedereen!)

2. de organisator

3. de trainer

4. de cursist

5. de locatie


Algemene Regels

• Blijf thuis als je klachten hebt.

• Bij benauwdheid en/of koorts, blijven alle huisgenoten thuis.

• Was regelmatig je handen en raak je gezicht niet aan.

• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

• Schud geen handen, ook geen ellenboog.

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

• Gebruik een mondkapje, wanneer je je door een binnenruimte verplaatst.

• Vermijd het OV, indien niet strikt noodzakelijk.

• Voel je vrij om anderen er op aan te spreken als iemand de regels niet naleeft.


De Organisator

• Zorg ervoor dat dit document met protocol bij alle betrokkenen bekend is.

• Houd dit protocol actueel.

• Bied cursusmateriaal bij voorkeur digitaal aan (in plaats van de cursusmappen) .

• Check bij de start van de cursus of alle voorwaarden uit dit protocol zijn nageleefd.


De Trainer

• Volg in de eerste plaats de algemene regels zoals hierboven vermeld!

• Desinfecteer je handen alvorens er cursusmateriaal wordt uitgedeeld.

• Wijs de cursisten nogmaals op de algemene regels en verantwoordelijkheden.

• Controleer zelf de presentielijst en vul deze zelf in. Laat deze niet rondgaan!

• Houd tijdens de cursus de controle op dit protocol en wijs de cursisten minimaal 1 keer per dagdeel op hun verantwoordelijkheden

• Desinfecteer alle trainingsmaterialen tussentijds na gebruik van iedere cursist.

• Gebruik een mondkapje, wanneer je je door de ruimte verplaatst of een gesprek oefent met een medecursist op gepaste afstand.

• Neem zelf een lunch mee.


De Cursist

• Volg in de eerste plaats al de algemene regels zoals hierboven vermeld.

• Wast bij binnenkomst de handen met desinfecterende zeep.

• Houd vooraf, tijdens en na de sessie continu 1,5 meter afstand van alle andere cursisten.

• Raak tijdens de sessie zo min mogelijk oppervlakten en het eigen gezicht aan. Gebruik bijvoorbeeld tissues of ellenboog om deuren te openen en te sluiten.

• Was gedurende de dag regelmatig de handen.

• Gebruik een mondkapje, wanneer je je door de ruimte verplaatst of een gesprek oefent met een medecursist op gepaste afstand.

• Neem zelf lunch mee.


De Locatie

• Is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van middelen en wegbewijzering zodat alle maatregelen nageleefd kunnen worden. De organisator is hier niet aansprakelijk voor.

• Zorgt voor de juiste zaalopstelling, rekening houdend met 1,5 meter en looprichtingen.

• Zorgt vooraf en tijdens de middagpauze voor het reinigen van de tafels en deurklinken.

• Zorgt voor voldoende hygiëne in de toiletruimtes