Statuten en HR

Statuten

In de statuten van een vrijwilligersorganisatie worden naast de belangrijkste gegevens ook de basisregels vastgelegd. Deze regels zijn ook voor anderen toegankelijk via het register van de Kamer van Koophandel. Hier kunnen derden inzage krijgen in de wijze waarop uw organisatie werkt en functioneert. Omdat de statuten gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel moet u rekening houden met kosten als u uw statuten wilt wijzigen.

Bij een vereniging kan alleen de algemene ledenvergadering de statuten wijzigen, bij een stichting kan het bestuur besluiten wijzigingen aan te brengen.

Het is van belang dat uw statuten goed zijn opgesteld. Leden en derden kunnen namelijk naleving van de statuten vorderen bij de rechter. Het is daarom raadzaam om bij de Kamer van Koophandel, een notaris of jurist te informeren naar voorbeeldstatuten en aandachtspunten.

Voor verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft men niet naar de notaris, hoeft men geen statuten op te maken en heeft het geen nut om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het nadeel van deze laatste verenigingsvorm is dat de bestuursleden daarbij persoonlijk aansprakelijk zijn voor alle handelingen die zij verrichten.

Deventer Doet heeft afspraken met een aantal notarissen in de stad die u mogelijk tegen een speciaal tarief kunnen helpen met het opstellen van de statuten.

Neem hiervoor contact op met Deventer Doet: tel.: 0570-615805 


Huishoudelijk Reglement

Omdat het wijzigen van statuten kostbaar en tijdrovend is, regelen veel vrijwilligersorganisaties

aanvullende zaken en afspraken in een huishoudelijk reglement. U kunt dit reglement eenvoudiger wijzigen, omdat het niet is gedeponeerd. Vaak wordt in het huishoudelijk reglement geregeld op welke wijze de financiële administratie wordt bijgehouden, hoe de procedure is voor het bijeenroepen van de vergadering en welke regels er gelden voor het gebruik van materialen en ruimtes. Een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Als er een conflict ontstaat tussen regels uit het huishoudelijk reglement en de statuten, dan gaan de statuten altijd voor. In de praktijk zal dit betekenen dat u uw huishoudelijk reglement moet aanpassen.Bron: servicepunt Vlaardingen