Automaatje Deventer

Voor diegenen die nog niet weten wat AutoMaatje inhoudt, nog even in het kort:


AutoMaatje is er voor minder mobiele inwoners die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Denk bijvoorbeeld aan een arts bezoek, vervoer naar een familie, club of activiteit, ziekenbezoek, vervoer naar het centrum, etc.

Met ANWB AutoMaatje kom je weer onder de mensen! ANWB AutoMaatje is een goed georganiseerde vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt enkel een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.


Heeft u een auto en lijkt het u leuk en zinvol om medebewoners te vervoeren naar een activiteit, familie of anders? Geef je dan op. Je wordt dan uitgenodigd voor de vrijwilligersbijeenkomst voor vrijwillige chauffeurs. Wie weet rij jij binnenkort mee tegen vereenzaming en voor een mobiel Deventer en dorpen!


Voor meer informatie kun je mailen met Elise