Skip Navigation
Over ons

Multiculturele maatwerkvoorziening voor ondersteuning en verlenen van thuiszorg. \n\nActiviteiten\n\nDagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp en diverse Zorg & Welzijn gerelateerde projecten.

Deel

Raad voor Toezicht

Flexibel
7425 SK, Deventer, Overijssel, Netherlands
Zorg & Welzijn
2 plaatsen over.
#29336
Scan me of ga naar www.deventerdoet.nl/o/Care-Zorg--Welzijn/activiteiten/Raad-voor-Toezicht/29336 om je aan te melden
SamenvattingVanuit stichting Care Zorg&Welzijn organisatie te Deventer zijn wij opzoek naar tweetal ervarende Raad voor Toezicht (RVT) leden.
Uitgebreide omschrijving

Vacature: Twee leden Raad van Toezicht (RvT)


De Raad van Toezicht van Care Zorg&Welzijn is op zoek naar twee leden met aandachtsgebieden ouderenzorg, financiën, Zorg&Welzijn (thuiszorg) achtergrond.

Van de beide leden verwachten wij dat zij inzicht hebben in, en kunnen denken en handelen vanuit een ‘lerende zorgorganisatie’.

                                                                

Wie is Care Zorg&Welzijn en haar visie en missie?

Care Zorg&Welzijn is een zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid van mensen, in het bijzonder allochtone zorgvragers, te bevorderen.

Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de gemeenschap wil de Care Zorg&Welzijn voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste betrouwbare dienstverlening te bieden in de regio.

Care Zorg&Welzijn richt zich op het welzijn, participatie en lichamelijk welbevinden. Als in de welzijnsbehoefte goed wordt voorzien, zal de lichamelijke zorgvraag afnemen.

Tussen de zorgvraag behoefte en het zorgaanbod is er ten opzichte van de grote vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte ontstaat er “hiaten” in het zorgaanbod. Onze wens is om deze hiaten in ze zorg te vervullen en of te dichten. Care Zorg&Welzijn wil als professionele organisatie betrouwbare kwalitatieve zorgverlening leveren, zodat de kwetsbare doelgroepen, gezond en zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ze te begeleiden in het zorgdoolhof. Care wil kortom een betrouwbare en transparante partner zijn voor de zorgverzekeraars, gemeenten en de cliënten! 

 

Aard van de functie:

Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie wordt uitgevoerd conform de good governancecode.

Functie-inhoud:

·     Het samen nemen van statutair toegewezen beslissingen.

·     Verlenen van hulp en inzet aan het stellen van jaarplan, begroting en beleidsplan en aan jaarverslag en jaarrekening.

·     Het bepalen en evalueren van de strategie.

·     Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord/sparringpartner.

·     Het toezien op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.

·     De kwaliteit en veiligheid van zorg en welzijn diensten.

·     De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting.

·     Volgen van de zorgwet- en regelgevingen.

·     De realisatie van de doelstellingen van de stichting.

·     De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting.

·     Hebben van brede bestuurlijke, leidinggevende kwaliteiten en ervaring in organisaties/instellingen.

·     Kunnen op bestuurlijk en strategisch niveau denken.

·     Affiniteit met de doelstellingen van stichting Care Zorg&Welzijn.

·     Kennis en deskundigheid op het terrein van personeelsbeleid.

·     Beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen.

·     Het deelnamen aan Raad van Toezicht vergaderingen: 4x per jaar (1x per kwartaal).

 

Bezoldiging:

De functie is onbezoldigd. De gemaakte kosten worden als onkostenvergoeding vergoedt. 

1x per jaar is er een jaarlijkse etentje voor de leden van de Raad van Toezicht.

 

Benoemingsperiode:

De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn nog eenmaal herbenoembaar voor een periode van 4 jaren.

 

Informatie en sollicitatie:

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met mw. Cennet Aydogmuslu, 06-34822533.

Kandidaten worden uitgenodigd te reageren via e-mail met motivatie en CV naar Care Zorg&Welzijn voor 30 november 2020.

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag🗣️ Beheersing van het Nederlands
Wat wij vrijwilligers aanbieden💸 Onkostenvergoeding
Hoe kom ik er?
Over Care Zorg & Welzijn
Multiculturele maatwerkvoorziening voor ondersteuning en verlenen van thuiszorg. \n\nActiviteiten\n\nDagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp en diverse Zorg & Welzijn gerelateerde projecten.
2 plaatsen over.
#29336
Scan me of ga naar www.deventerdoet.nl/o/Care-Zorg--Welzijn/activiteiten/Raad-voor-Toezicht/29336 om je aan te melden