Projectvoice Uganda

Over Projectvoice Uganda

De verhalen over de nachtmerrie in de Afrikaanse sloppenwijken , overbevolking, geen of nauwelijks stromend water, geen of gammel onderdak, hoge criminaliteit, prostitutie en tienerzwangerschappen, veel HIV/AIDS, veel straatkinderen, ze zijn algemeen bekend.

De mensen van de Stichting Project Voice hebben  hun wortels in de sloppenwijken van Kampala in Uganda. Als Project Voice willen we iets doen voor onze medemens die in 1994 moest vluchten vanwege de oorlog in Rwanda en nu  in armoede leeft in de sloppenwijken  van Kampala . De vrouwen, de kinderen en in het bijzonder ook de weduwen, de wezen, de HIV/AIDS geïnfecteerden. Wij willen hen uit de vicieuze cirkel van wanhopige armoede en ziekte halen, hen toegang geven tot de gezondheidszorg en hen helpen economisch zelfstandig te worden.

Het bestuur van de Stichting Project Voice bestaat uit Afrikaanse en Nederlandse mensen die zowel in Kampala als in Nederland wonen.

De stichting heeft ten doel de meest kwetsbaren een kans te geven op een zelfstandig leven door:


*  het bouwen van waterputten en sanitaire voorzieningen.

*  het treffen van voorzieningen aan het schoolgebouw en het verstrekken van lesmateriaal.

*  het tot stand brengen van een naaiatelier. Het verlenen van een (naai)vakopleiding voor 50 alleenstaande vrouwen en HIV/AIDS moeders.   

*  het bouwen van een pluimveeboerderij.  Training voor boekhouden en het houden van

   kippen en kuikens  en eventueel een varkenshouderij..

*  het bieden van medicatie.


Project Voice wil zich inzetten voor de mensen in de sloppenwijken van Kampala zodat er weer onafhankelijkheid ontstaat zowel financieel als sociaal. Hoe belangrijk is het dat de moeders weer hoop  krijgen op een beter bestaan. Project Voice zet zich er voor in.

Foto's