SP Deventer

Over SP Deventer

Socialistische partij met als motto: - gelijkwaardigheid - menselijke waardigheid - solidariteit\n\nActiviteiten\n\npolitiek activisme om tot een samenleving te komen waarin iedereen echt meetelt