Skip Sidebar

Over ons

Op 13 mei 2015 is de Stichting De Molentuin opgericht met als doel : Het promoten, beheren en -zo mogelijk- in eigendom verkrijgen en houden van speel- en groenvoorzieningen in de wijk Voorstad ...

Natuur & Milieu
Deel
Stichting De Molentuin

Over Stichting De Molentuin

Op 13 mei 2015 is de Stichting De Molentuin opgericht met als doel : Het promoten, beheren en -zo mogelijk- in eigendom verkrijgen en houden van speel- en groenvoorzieningen in de wijk Voorstad Centrum van de gemeente Deventer.Daarnaast het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.\n\nActiviteiten\n\nHet is een per ceel van 1350 m3 verdeelt in vier vlakken, een speeltuin, een pluk/belevingstuin, een grasveld en een gedeelte met 15 moestuintjes. De moestuinen worden bijgehouden door de mensen zelf die een moestuintje huren voor 25 euro per jaar. De rest van de tuin heeft regelmatig onderhoud nodig dat met name bestaat uit tuinwerk, snoeien, onkruid wieden, opruimen en beplanten. Elk jaar zetten we een grote kerstboom op in de tuin. Ook zijn er soms reparatiewerkzaamheden aan de hekken of de speeltoestellen. We hebben een schuurtje met tuingereedschap. Eens per maand organiseren we een klusochtend op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur waarbij we ook pauze nemen onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers. Bijkomend maar niet onbelangrijk is het contact met elkaar. En de kennis die we van elkaar opdoen over het onderhoud van bepaalde bomen en struiken.

Foto's