Over Stichting Inloopcentrum Salland

Wij zijn er voor alle mensen met en na kanker èn hun naasten, uit de regio Salland. Met onze informele zorg willen wij hen in staat stellen hun verdere leven zo zelfstandig als wenselijk vorm te geven. Vanuit onze kernwaarden:
betrokkenheid, warmte, vertrouwen en bemoediging

Foto's