Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen

Over Stichting Jongerenactiviteiten Diepenveen

SJD is een stichting die in het voorjaar van 2005 is opgericht en die zich richt op alle jongeren in Diepenveen. SJD vindt dat deze sociaal-culturele activiteiten in Diepenveen aandacht moeten krijgen op een structurele basis. Omdat dit tot op heden volgens de stichting onvoldoende gebeurt. De stichting biedt jongeren ook de gelegenheid deze activiteiten zelf te organiseren. SJD stimuleert en ondersteunt daarbij. Ook geldt deze steun voor andere initiatieven voor Diepenveense jongeren, die gericht zijn op sociaal-culturele activiteiten in de brede zin van het woord. We willen dat doen voor die jongerenactiviteiten die in de Deventer politiek zijn aangeduid als “zinvolle vrijetijdsbesteding”. We willen deze activiteiten kenbaar maken aan de Diepenveense jongeren. En zodoende een voortdurende reeks activiteiten realiseren. Daarnaast willen we de vrijwilligers die zich met al deze jongerenactiviteiten bezig houden ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk.\n\nActiviteiten\n\nDagkamp (5 dagen in de zomervakantie; 250 jongeren leeftijd groep 3-8) · Jongerencafé (maandelijks; 30 – 50 jongeren leeftijd 16-20 jaar) · Kinderdisco (maandelijks; 120 - 150 jongeren leeftijd groep 7&8) · Palmpasenoptocht (jaarlijks; ca. 80 kinderen leeftijd groep 1-5) · Tienerwerk (2 wekelijks, inloop + thema’s; 20 – 50 jongeren leeftijd 12 t/m 15 jaar) · Timmercursus (groep 7+8) . Kookcursus (groep 7+8)

Foto's