Over Stichting Vrienden van Mikondo

Het projekt Mikondo beoogt de inwoners van de wijk Mikondo van Kinshasa (DRCongo) te helpen bij het oprichten en in stand houden van een sociaal-cultureel centrum, waar vooral dienstverlening op het gebied van onderwijs, scholing en vorming geboden wordt.

Foto's