Studio Out of the Box TV

Over Studio Out of the Box TV

Out of the Box TV is een bijzondere productiemaatschappij met een online platform die als overall doelstelling heeft o.a. mentaal kwetsbare mensen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken in de maatschappij. Overigens, iedereen heeft een mentale gezondheid waardoor je wel eens, om wat voor reden dan ook, uit het veld geslagen kan zijn.

Foto's