Wereldwinkel Bathmen

Over Wereldwinkel Bathmen

Verkoop van producten uit de derde wereld,om de levens- omstandigheden te verbeteren \n\nActiviteiten\n\nVerkoop in de winkel, met de daarbij behorende taken.

Foto's