Over de Parabool

De Parabool biedt opvang, verzorging en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in zuidwest Overijssel.