1.5 meter uitslag survey

 • Voor onze vrijwilligers (en vrienden van) doen we inofficieel soms samen online spelletjes, voor bezoekers doen we dit nog niet
 • Onze activiteiten zijn tot 1 september verboden
 • Van het bezoeken van diverse doelgroepen gaan wij nu kijken of wij meer wandelingen aan kunnen bieden voor zowel nog zelfstandig lopende mensen als mensen die ondersteuning van een rollator of rolstoel nodig hebben. En we gaan kijken of we diverse doelgroepen op het land kunnen uitnodigen. Hiervoor zullen wij aanpassingen moeten doen zoals een goed toilet (verbrandings toilet). We zijn nu aan het proefdraaien en protocollen aan het schrijven.
 • Digitale dagbesteding beeldbellen, Alternatieven zoeken
 • bestuur vergadert online, kinderen en jongeren mogen weer sporten onder strikte voorwaarden
 • We vergaderen niet, maar telefoneren en mailen.
 • We doen actief mee aan de balkonbeweging en hebben met het Deventer Sportbedrijf de balkon gymnastiek opgestart.
 • Vanwege de kwetsbare doelgroep zijn geen activiteiten mogelijk, we hadden direct gezegd niets tot 1 juni, nu zal dat maanden langer duren. Leden houden zich zoveel mogelijk geïsoleerd vanwege hun eigen gezondheid en die van de thuiszorg. Beantwoording van de meeste vragen houdt hiermee verband. Wekelijks worden alle leden gebeld, op dit moment zijn bij ons weten alle Stokvisrijders gezond !
 • Andere inrichting pand, beperkter gebruik pand, delen afsluiten
 • Online scoutingactiviteiten aanbieden aan ons leden
 • Zaal en foyer zijn-worden ingericht op de 1,5 samenleving.
 • Vooral via elektrische middelen gebruiken.
 • we zijn en voetbalvereniging en bieden vanaf 6 mei weer in beperkte mate trainingen aan voor jeugdleden.
 • online streaming van de wekelijkse lezingen
 • 2-wekelijkse nieuwsbrieven met doe-dingen in klein verband. Tevens aanbieden mini-natuurexcursies voor de leden met max. 2-3 deelnemers.
 • De jeugd mag en kan weer trainen.
 • kleine groepjes, alleen in de buitenlucht, aangepaste activiteiten
 • Alles op individueel niveau!
 • afstand houden en niet naar binnen
 • Maaltijden bezorgen met handschoenen aan en aanbellen en neerzetten.
 • telefonisch contact. Dagbesteding via telefoon. Post sturen. 
 • We werken niet, want onze vrijwilligers kunnen gezien de aard van het werk geen afstand houden en ze zitten zelf bijna allemaal in de risicogroep
 • Overleg en vergaderen zijn nu per e-mail of telefonisch.
 • we voeren gesprekken nu online en meer telefonisch
 • wij zijn helemaal gesloten
 • Trainingen voor jeugdspelers mogen weer. We organiseren dit, binnen de richtlijnen van KNVB en gemeente.
 • Wij ondersteunen en begeleiden ouderen op het gebied van welzijn. In plaats van direct en rechtstreeks contact is er contact op afstand middels, telefoneren, beeldbellen, balkoncontact. Ook zorgen we voor extra's om de vele, lange, eenzame momenten te verplichten met tijdschriften, bloemen, kaartjes, cadeautjes, puzzels, kleurplaten, kranten
 • op dit moment hebben we voor onze vrijwilligers en geïnteresseerden een Discord server opgezet om samen te bellen, film te kijken, te gamen en spelletjes te spelen.
 • telefonisch, beeldbellen
 • Volgens advies alleen jeugd tot 12 jaar en jongeren tot 18 aangepast sporten
 • trainen in gescheiden groepen en aangepaste vormen. Geen ouders / alleen jeugd
 • alleen buiten opkomsten voor kinderen, vergaderingen online zodat we toch besluiten nemen als bestuur
 • We bieden online bijeenkomsten en alternatieve trainingsschema's en spelregelvragen. We communiceren veel via facebook en website. We bellen leden regelmatig hoe het met ze gaat
 • fysieke spreekuurafspraken alleen bij urgente zaken - Digitale Beeld Overleggen met teams
 • We doen beeldbellen, online taallessen, kaarten, raamvisite.
 • Activiteiten in onze huizen kunnen niet doorgaan ivm alle corona maatregelen. zoals kwetsbare doelgroep, te veel mensen in een ruimte ect.
 • Grote activiteiten kunnen helaas geen doorgang vinden in onze tehuizen. In hele kleine schaal worden ze soms nog wel georganiseerd. Koffie en thee schenken wordt nog wel gedaan door de huidige vrijwilligers mits ze dit zelf willen en dit verantwoord is. 
 • Wij stellen de vrijwilligers voor om online contact te houden met hun taalmaatje. Via een Nieuwsbrief informeren wij hen over de verschillende mogelijkheden.
 • Jeugd mag trainen, vanaf 12 jaar met de 1,5 meter afstand. Volwassenen mogen vanaf 11 mei weer de velden op met 1,5 meter afstand.
 • online alternatieven; informatie verzamelen en communiceren aan de vrijwilligers hoe zij met hun deelnemers verder kunnen

 

 • Geheel afhankelijk of en wanneer mensen met een beperking boven de 18 jaar weer actief met de RIVM-maatregelen kunnen deelnemen?
 • Hoe wij onze contact bezoeken komende tijd anders vorm moeten geven.
 • Hoe ga je met de ruimte om en sociale contacten vooral m.b.t. het afstand houden en aanraken van spullen en als zorg
 • Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM, de gemeente en de KNSB
 • Vooral hoe wij toch activiteiten kunnen blijven bieden waar mensen elkaar kunnen treffen, zien, spreken.
 • We denken dat vaccinatie de enige veilige oplossing is
 • Ruimte creëren, routing proberen aan te passen waar mogelijk. Minder (tot max 25%) gasten toelaten
 • Aanpassingen van activiteiten, online opdrachten, welke onze leden thuis (met hulp van familieleden) kunnen doen
 • We hebben wat groepen voor ouderen boven de 70 die kaarten en spelletjes doen. We gaan onderzoeken of die nog wel door kunnen gaan en zo ja hoe.
 • Algemene voorwaarden om de vrijwilligers weer toe te laten op de woonzorglocaties. Hoe de organisatie in de toekomst omgaat met de oudere vrijwilligers, die in de risicogroep vallen, 70-plussers.
 • Zichtbaarheid verder vergroten
 • Herstart voetbal: binnen de RIVM-bepalingen. Financiële oplossingen
 • Video vergaderen
 • Binnen de beperkte ruimte genoeg afstand te houden tijdens de lezingen, opzoek naar andere locaties voor de lezingen
 • We hebben de foyer al ingericht op 1,5 mtr. En verder kunnen we nog niets want sporten en evenementen kunnen niet doorgaan
 • 2-wekelijkse nieuwsbrieven met doe-dingen in klein verband. Tevens aanbieden mini-natuurexcursies voor de leden met max. 2-3 deelnemers.
 • Hoe kunnen we toch samenkomen en het inmiddels achterstallige tuin werk bij Humanitas etc. klaarkrijgen
 • We hebben verschillende scenario's verkend om te kijken wat we in elk scenario nog zouden kunnen doen en op welke termijn.
 • Mogelijkheden vervoer. Bieden dagbesteding binnen richtlijnen RIVM
 • Videocommunicatie
 • Misschien kunnen we 'n vrijwilligers bijeenkomst in een tuin organiseren.
 • Vrijwilligers training in (beter) voeren van online bemiddelingen en gesprekken.
 • Om financiële vergoedingen te krijgen
 • Bestuursvergaderingen 'op afstand'. Voor de rest zijn we gestopt met alle activiteiten.
 • Mogelijkheden hoe elkaar toch te ontmoeten op gepaste afstand. Andere activiteiten zoeken met zo min mogelijk lichamelijk contact.
 • Sporten buiten voor kinderen en met 1 1/2 meter voor jongeren t/m 18. Volwassenen sporten nog niet
 • Nee, tijdens de coronacrisis, werken wij vanuit huis
 • Afhankelijk van lijn zoals uit te zetten door rijksoverheid
 • We hopen binnenkort in kleine groepjes te kunnen gaan trainen.
 • Contacten in de thuissituaties
 • Hoe houden wij aantal bezoekers van evenement in de hand
 • Minimale spreekuur inzet voor fysieke afspraken, door onbetaalde medewerkers, nadat alle beschermende middelen binnen zijn.
 • Op welke manier zijn activiteiten binnen de richtlijnen van het RIVM in te passen.
 • Intern is het Coronateam hiermee bezig voor al onze huizen
 • Intern is het coronateam hier mee bezig voor al onze huizen.
 • De bibliotheek is hiermee bezig.
 • We proberen binnen de mogelijkheden die op 6-5 zijn verkondigd passende oplossingen te vinden
 • Op welke wijze kunnen wij leden weer laten genieten van het spel? Hoe kunnen we online 'vervanging' aanbieden?
 • Om op andere manieren toch ondersteuning te kunnen bieden