Post | april 2020 | Kenniscentrum: Verantwoording | 1 min lezen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurders van een rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of vereniging) gelden er bijzondere aansprakelijkheidsbepalingen, deze vindt u hier. 

Naast onbehoorlijk bestuur (zie link) kan een bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk zijn als een vereniging niet als rechtspersoon is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en/ of de statuten niet in notariële akte zijn vastgelegd, zie artikel 2:30 BW.


Onderin vindt u voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. Hierin kunt u meer lezen over onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid en mogelijke actiepunten. 


In de gemeente Deventer is er een collectieve verzekering waarin de bestuurdersaansprakelijkheid is opgenomen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de Deventer Doet: 0570- 615805.

Deel blogpost