Post | april 2020 | Kenniscentrum: Verantwoording | 2 min lezen

Financiële Zaken

Ook een vrijwilligersorganisatie ontkomt niet aan een financiële verantwoording. Het is de hoofdtaak van de penningmeester om dit in goede banen te leiden, maar het hele bestuur is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de organisatie. Denk aan een Jaarrekening of een Kascontrolecommissie


Jaarrekening


De jaarrekening is het overzicht van alle financiële zaken die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De bedoeling hiervan is om de inkomsten en uitgaven gemakkelijk inzichtelijk te maken voor leden en andere geïnteresseerden. Daarnaast geeft een jaarrekening een beeld van de belangrijkste kostenposten van uw organisatie. 


Begroting

Voorafgaand aan een boekjaar maakt u een begroting voor de organisatie. Dit is de financiële vertaling van het te voeren beleid. Hierin geeft u aan welke inkomsten en uitgaven u in het komende jaar verwacht. Hierdoor kunt u later makkelijk zien op welke posten u meer heeft binnengekregen of uitgegeven dan u van tevoren heeft  ingeschat. Ga bij het opstellen van een begroting uit van realistische bedragen en mogelijkheden. Baseer uw inkomsten op de vorig jaar ontvangen bedragen, tenzij er aanleiding is om van deze cijfers af te wijken.


Balans

Een balans geeft een overzicht van alle bezittingen (activa) en de wijze waarop u die heeft gefinancierd (passiva). Zo wordt inzichtelijk hoeveel opstaande verplichtingen u heeft en hoeveel uw bezittingen waard zijn. De waarde van bezittingen kan jaarlijks verminderen. Daarom is het slim om jaarlijks geld te reserveren voor onderhoud en

vervanging van uw bezittingen. Op een balans wordt dit weergegeven als een voorziening. Overleg met uw accountant of boekhouder op welke manier u dit het beste kan berekenen.Kascontrolecommissie

Nederland telt ruim 100.000 verenigingen en ook meer dan 100.000 "kascommissies" die jaarlijks de verenigingsfinanciën controleren. De Kascommissiegids is een praktische hulp voor alle vrijwilligers in kascommissies die deze belangrijke jaarlijkse controles goed willen uitvoeren. Stap voor stap wordt voor elke post uit het financieel verslag uitgelegd hoe de controle moet worden gedaan en wat de aandachtspunten daarbij zijn. Duidelijke voorbeelden en een handige checklist maken dat dit boek bruikbaar is voor alle verenigingen die Nederland telt. Onmisbaar voor elke vrijwilliger in een kascommissie en ook heel nuttig voor penningmeesters! 

 

Maarten den Ouden is bedrijfseconoom en registeraccount. Hij was onder meer docent Bestuurskader van de Nederlandse Sport Federatie. Hij is erin geslaagd theoretische controleprincipes en wettelijke voorschiften te vertalen naar een praktische controleaanpak die ook voor vrijwilligers met weinig financiële of administratieve kennis te begrijpen en toe te passen is.

Zie voor de inhoud/informatie ook : www.kascommissiegids.nl


Titel: De Kascommissiegids 

Auteur: Maarten den Ouden

Uitgever: De Vrieseborch

ISBN: 9789060765555 

Prijs: € 22,50

Deel blogpost