Post | april 2020 | Kenniscentrum: Samenstelling bestuur | 1 min lezen

Penningmeester

Plaats in de vereniging: de penningmeester valt onder de algemene vergadering. Onder de penningmeester staat de kascontrolecommissie.

Doel: verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting

De penningmeester vertaalt het beleid in geld.

Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de organisatie voorop.


Takenpakket:

  • Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze;


De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen.

  • Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen;


Om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden.


Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de penningmeester zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. De penningmeester moet bijvoorbeeld jaarlijks zitten met de kascontrolecommissie. Informeel kan de penningmeester gesprekken met sponsors voeren.

 

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Algemeen Bestuurslid

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
Plaats in de vereniging: het algemeen bestuurslid valt onder de algemene vergadering en onder de voorzitter, ...
Lees meer

Secretaris

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris staan de leden en de ...
Lees meer

Voorzitter

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
Plaats in de vereniging: de voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering. Onder de voorzitter staat PR ...
Lees meer