Post | april 2020 | Kenniscentrum: Samenstelling bestuur | 1 min lezen

Voorzitter

Plaats in de vereniging: de voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering. Onder de voorzitter staat PR en de sponsorcommissie.

Doel: het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging.


Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil. Er wordt niet altijd gewacht tot dat er een voorzitter uit de groep naar voren komt, vaak wordt een voorzitter aangewezen. De voorzitter in een bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen zijn functie. In dit geval is het de groep die zijn eigen leider maakt en niet de leider die de groep maakt.

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leiding geven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren;
 • Representatie.


Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor;
 • Zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.


Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de voorzitter zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Algemeen Bestuurslid

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
Plaats in de vereniging: het algemeen bestuurslid valt onder de algemene vergadering en onder de voorzitter, ...
Lees meer

Penningmeester

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
Plaats in de vereniging: de penningmeester valt onder de algemene vergadering. Onder de penningmeester staat ...
Lees meer

Secretaris

| Kenniscentrum: Samenstelling bestuur
De secretaris valt onder de algemene vergadering. Onder de secretaris staan de leden en de ...
Lees meer