Post | februari 2022 | Nieuwsbrief | 2 min lezen

Interview met kleurrijk koppel Tekabo en Loes

Geschreven door Gerrie Nieuwenhuis


Koffiedrinken is het belangrijkste leermoment.

Het is een winterse dag in december 2021 wanneer ik op weg ga naar een gesprek met Tekabo, Loes en Sanneke (medewerker) in het Meester Geertshuis. Het Meester Geertshuis is een plek waar mensen terecht kunnen die behoefte hebben aan contact. Ook kan men er vragen kwijt op maatschappelijk- en financieel gebied. 


In het Meester Geertshuis vindt men altijd een luisterend oor.

Tekabo komt uit Eritrea. Hij werkt twee middagen per week vrijwillig als schoonmaker bij het Meester Geertshuis. Hij is er graag en komt zo meer in contact met andere mensen. En het is een plaats waar hij zijn taalvaardigheden kan oefenen. Een belangrijk moment op de middag is dan ook wanneer hij geroepen wordt om te komen koffiedrinken.


 ‘Nu eerst koffie, Tekabo’

wordt er dan tegen hem gezegd. Hij is nl erg plichtsgetrouw en is geneigd door te werken. Hij is 5 jaar, samen met vrouw en zes kinderen, in Nederland. Zijn kinderen gaan naar school en kunnen goed Nederlands. Tekabo heeft Nederlandse les gehad, maar is minder in de gelegenheid om de tweede taal te oefenen. Meedoen aan het project “Kleurrijk” van Deventer Doet is dan ook een mooie kans om naast werkervaring ook de taalvaardigheden te vergroten. Door dit project heeft Tekabo Loes leren kennen. Loes is vrijwilliger bij Deventer Doet en begeleidt of coacht hem op zijn werkplek. Zij vindt het een hele leuke taak. ‘Ja’ zegt Loes, ‘ik ben maar praktisch te werk gegaan en heb de eerste paar keer met hem opgewerkt. Ze heeft hem zo de taalbegrippen geleerd, die hij bij het werk nodig heeft. Zo is er een goed contact ontstaan.


‘We vonden het beide leuk en hebben ook veel gelachen.’

 Er verschijnt een glimlach zowel op Tekabo’s en Loes haar gezicht.

Loes vertelt: ‘Het Meester Geertshuis en met name Sanneke heeft gezorgd voor een goede opvang. Tekabo bespreekt met haar het werk voor die dag. Tekabo voelt zich daardoor gewaardeerd. Wat hij doet, doet ertoe. Hij kan altijd met vragen bij haar terecht. 


De echte aandacht doet hem zichtbaar goed. 

‘In het najaar is er een vrijwilligerscontract getekend. Naast het contract kreeg hij ook een cadeautje nl handschoenen voor de winter. En die handschoenen komen nu goed uit, want het is een Nederlandse winters dag’ vertelt Sanneke. 

Tekabo knikt blij instemmend. 

Deel blogpost