Post | april 2020 | 2 min lezen

Opstellen van een sponsoraanvraag

Een persoonlijke brief en een voorstel op maat

De (begeleidende) brief richt u persoonlijk tot een 'echt' persoon. U moet altijd een functionaris bij naam noemen. U zoekt daarom tevoren uit wie de sponsorvoorstellen behandelt. Dit kan de directeur zijn, iemand van de afdeling public relations of marketing of iemand van de afdeling personeelszaken. Tot wie u zich ook richt in uw brief of sponsorvoorstel,

u vermeldt altijd:

 • Wie u bent en wat u doet.
 • Wat u van plan bent te gaan doen. 
 • Wat uw tegenprestatie is. Maak dit heel concreet. Een voorbeeld, een foto met het logo van het bedrijf. 
 • Waarom deze tegenprestatie zo aantrekkelijk is voor de sponsor.
 • Wat u voor dit aantrekkelijke voorstel terugvraagt. 
 • Het tijdstip wanneer u zelf contact opneemt met degene die u aangeschreven hebt.


Bij een aanvraag kunt u bijvoorbeeld de volgende gegevens verstrekken:

1. Een beschrijving van het project, bestaande uit:

 • de omschrijving;
 • het doel van de activiteit;
 • de producten en/of activiteiten binnen het project;
 • de doelgroep;
 • de start- en einddatum;
 • de verwachte resultaten;
 • de haalbaarheid van de verwachte resultaten en de meetwijze achteraf;
 • de noodzaak of het belang van het project;


2. Een gespecificeerde begroting van het project;


3. Een gespecificeerd dekkingsplan van het project, met daarin:

 • de aanvragen bij andere instellingen en/of fondsen inclusief de gevraagde bijdrage en de eventuele afwijzingen of toezeggingen;
 • de inkomsten uit verkoop;
 • de eigen bijdrage, eventueel in natura


4. Algemene gegevens van de aanvrager, zoals:

 • volledige naam;
 • officiële vestigingsplaats;
 • correspondentieadres;
 • telefoon- en faxnummer;
 • e-mail- en internetadres;
 • naam contactpersoon en diens bereikbaarheid;
 • rechtspersoonlijkheid;
 • inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel;
 • doelstelling;
 • werkwijze;


5. Financiële gegevens van de aanvrager, waaronder bijdragen van derden zoals de overheid of andere fondsen;


6. Motivering van de aanvraag bij het betreffende fonds plus informatie of er al een eerdere aanvraag bij het fonds is gedaan en of deze werd gehonoreerd;


7. Het gewenste bedrag en de vorm die de bijdrage moet aannemen zoals een gift, een lening of een garantie;


8. Referenties;


9. De wijze van totstandkoming en de achtergrond van het project;


10. Bijlagen bestaande uit officiële stukken, bijvoorbeeld:

 • statuten en uittreksel uit het Stichtingen- en Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel;
 • recente financiële gegevens van de aanvragende instelling, zoals de balans, resultatenrekening en de begroting;
 • jaarverslag;
 • werkplan van het lopende en/of komende jaar;
 • bouwtekeningen, bestek, vergunningen, offertes voor apparatuur, bewijs van toelating tot studie, diploma’s, cijferlijsten et cetera;
 • foto’s van objecten.


Bron: vrijwilligerswerk.nl

Deel blogpost