Post | april 2020 | Kenniscentrum: Geld vinden | 1 min lezen

Uitleg en tips voor crowdfunding

Crowdfunding

Steeds minder gemeenten en provincies geven lokale vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke projecten nog structureel subsidie. Crowdfuncing is een opkomend fenomeen dat steeds belangrijker wordt bij het van de grond krijgen van initiatieven. 


Gemeenten

Crowdfunding bespaart niet alleen op de gemeentelijke subsidies, doordat het meer burgers betrekt bij het slagen van het initiatief, zorgt het ook voor een veel groter draagvlak. Maar hoewel veel gemeenten initiatieven weliswaar actief wijzen op de mogelijkheid van crowdfunding, zijn er nog weinig gemeenten die ze daarbij ook faciliteren. In de vorm van begeleiding, het aanbieden van een crowdfundingplatform, het inbedden van crowdfunding in het gemeentelijk beleid of het proactief inzetten op matchfunding. Bij matchfunding worden subsidieregelingen of fondsen gekoppeld aan de crowdfunding. De gemeente of fonds zegt bijvoorbeeld toe om het opgehaalde bedrag te verdubbelen.

Op deze site  kun je lezen op welke manieren je als gemeente een crowdfundactie kan ondersteunen. De Civic Crowdfundingmonitor geeft een overzicht van de stand van zaken in Nederland en schetst de meest relevante ontwikkelingen voor de toekomst. De monitor biedt ook een aantal nationale en internationale leestips.


Organisaties

Crowdfunding mag dan hip zijn, voor organisaties en initiatieven is het geen makkelijke manier om aan geld te komen. Succes hangt af van een uitgekiende campagne: goed opgezet, uitgewerkt en uitgevoerd. Succes is vooral een kwestie van hard werken. En je netwerk er zo bij te betrekken dat zij op hun beurt ook hun eigen contacten en netwerken gaan inschakelen.

Het internet biedt een overdaad aan tips over het opzetten van een crowdfundactie:

  • Vind hier tips voor zowel ondernemers als organisaties en stichtingen.
  • Belangrijke tips: niet een project online zetten en vervolgens afwachten of er geld binnenstroomt. Vraag geld voor concrete activiteiten en niet voor vage als marketing en training. Focus je niet uitsluitend op doelgroepen, maar ga uit van je netwerk.
  • Top tien van crowdfunding platforms. 


Bron: vrijwilligerswerk.nl 

Deel blogpost