Post | april 2020 | 1 min lezen

Projectplan in 5 stappen - stap 2

Stap 2: Subsidiescreen: op zoek naar subsidies

Je hebt je projectplan geschreven en je hebt daarbij ontdekt dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het project te kunnen realiseren. Je gaat op zoek naar aanvullende gelden in de vorm van subsidies of fondsen.

Dan zul je merken dat dat geen eenvoudige klus is. In Nederland/Europa zijn duizenden subsidie- en fondsenregelingen waar door organisaties aanspraak op gemaakt kan worden. Nergens zijn al deze regelingen echter in een database verzameld, er is dus nergens een totaaloverzicht van het fondsen- of subsidieaanbod beschikbaar. Dit komt omdat zowel fondsen als subsidies regelmatig veranderen, verdwijnen, ontstaan of samengevoegd worden. Een dynamisch geheel dus. 


Ingangen kunnen o.a zijn:

  • officiële sites van de Europese commissie voor Europese regelingen
  • officiële sites van de ministeries voor landelijke subsidieregelingen
  • officiële sites van de provincies voor provinciale subsidieregelingen
  • officiële sites van de gemeenten voor lokale subsidieregelingen. 


De ervaring heeft geleerd dat veel gemeenten niet alle subsidieregelingen op hun website vermelden. Bellen en vragen naar de juiste ambtenaar is dan het alternatief. Slechts enkele gemeenten hebben een ambtenaar in dienst die weet welke regelingen er allemaal binnen hun eigen gemeente bestaan. De snelste weg is dus te vragen naar de ambtenaar die werkzaam is op het beleidsterrein waarop jouw project zich bevindt.

  • Google op trefwoorden van je project in combinatie met het woord ‘fonds’ of ‘subsidie’.
  • Zoek uit hoe vergelijkbare projecten/organisaties aan hun gelden zijn gekomen (zij zijn verplicht om dat te melden)
  • Fondsenboek of fondsendisk: De disk en het boek bevatten ongeveer 900 fondsen. Jaarlijks worden deze geactualiseerd. De vrijwilligerscentrale heeft een disk te leen voor vrijwilligersorganisaties!
  • Abonnement op diensten als Elsevier Subsidietotaal. Deze zijn vaak wel duur en ook dergelijke bronnen beschikken niet over een totaaloverzicht van het aanbod.
Deel blogpost