Post | april 2020 | 6B's: Behouden | 2 min lezen

Slecht nieuwsgesprek/correctiegesprek

Soms zijn er knelpunten in het functioneren die vragen om een slechtnieuws- of correctiegesprek. Zorg altijd voor een goede voorbereiding: bedenk wat u wilt zeggen en hoe u dit op een goede manier onder woorden kan brengen. Tijdens het gesprek is het van belang om na een korte inleiding meteen de boodschap (het slechte nieuws) duidelijk weer te geven. Voor de vrijwilliger is dan helder wat het probleem is en waarom de organisatie echt verbetering wil. Bij het weergeven van de boodschap is het van belang om de vrijwilliger aan te spreken op zijn/haar gedrag. Geef als gespreksleider aan hoe het gedrag van de vrijwilliger bij u overkomt en noem concrete voorbeelden die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voor het brengen van het slechte nieuws is

het wel van belang dat de leiding van de organisatie achter het gesprek staat en zich kan vinden in de boodschap die de vrijwilliger te horen krijgt. 

De boodschap zal vervolgens bij de vrijwilliger reacties oproepen. Geef de vrijwilliger de tijd om vragen te stellen en/of boosheid te uiten. Neem de reactie van de vrijwilliger serieus, luister goed naar de vrijwilliger en vraag door wanneer iets niet helder is. Probeer vervolgens samen te zoeken naar oplossingen, maar houd daarbij wel duidelijk de afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt voor ogen. Sluit af met het maken van concrete afspraken, bijvoorbeeld op welke termijn het contract wordt beëindigd.


Slechtnieuwsgesprek/correctiegesprek 

Doel: Zorgen dat iets dat nu niet goed gaat in de toekomst verbetert

Sfeer: Formeel

Positie: “Leidinggevende” en “vrijwilliger”, of collega’s

Uitkomst: Acceptatie van slecht nieuws/correctie en afspraak over vervolgactie


Feedback

Feedback betekent dat u de ander iets laat weten over gedrag of werkprestaties met als doel invloed uit te oefenen op dat gedrag of die prestaties. Positieve feedback kan ertoe bijdragen het gewenste gedrag te bevorderen, negatieve feedback kan het ongewenste gedrag helpen interpreteren.

Op deze site vindt u informatie over het geven van positieve feedback om bijvoorbeeld je vrijwilligers te bedanken of om terug te geven dat zij het goed hebben gedaan. 

Deel blogpost