Post | april 2020 | 6B's: Beginnen | 1 min lezen

Collectieve verzekering Gemeente Deventer

Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. Naast vrijwilligerswerk is ook mantelzorg en maatschappelijke stage meeverzekerd.

Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis. Aanmelden is daarvoor niet nodig. Wel is het van belang dat het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband plaatsvindt. 

Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering kunt u lezen op de site van de gemeente Deventer https://www.deventer.nl/vrijwilligerswerk.


In geval van schade

In geval van schade dient de benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de gemeente. Schade-experts van de verzekeraar beoordelen de schademelding en de melder van de schade wordt getoetst aan de hand van het fraudebestrijdingsysteem. Dit alles om fraude en/of misbruik te voorkomen. Tevens zal de gemeente Deventer worden geïnformeerd.


Meer weten?

Neem contact op met Anita van Kooten van de gemeente Deventer: [email protected]

Deel blogpost