6B's: Beginnen

Collectieve verzekering Gemeente Deventer

| 6B's: Beginnen
Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers ...
Lees meer

Wet Arbeid Vreemdelingen

| 6B's: Beginnen
De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure ...
Lees meer

Privacywetgeving

| 6B's: Beginnen
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties ...
Lees meer

Drank-en horecawet

| 6B's: Beginnen
Elke vereniging die alcohol verkoopt aan bezoekers en leden, heeft daarvoor een Drank- en Horecawetvergunning ...
Lees meer

Aansprakelijkheid binnen uw organisatie

| 6B's: Beginnen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt.
Lees meer

Onkostenvergoeding 2024

| 6B's: Beginnen
De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van €1.900,- naar € 2 ...
Lees meer

Registratie vrijwilligers

| 6B's: Beginnen
Het is goed om alle (actieve) vrijwilligers binnen uw organisatie te registreren. Zo heeft u een goed ...
Lees meer