Post | september 2020 | Kenniscentrum: Communicatie en PR | 1 min lezen

Communicatierichtlijnen

Er zijn drie verschillende communicatielijnen:

  1. Parallelle communicatie: deze communicatiestroom wordt gekenmerkt door vanuit één centraal punt de informatie te verstrekken aan alle interne doelgroepen. Voorbeeld: het bestuur legt één keer per jaar, mondeling verantwoording af voor het gevoerde beleid tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).
  2. Verticale communicatie: deze vorm kenmerkt zich door communicatie (mondeling, schriftelijk, digitaal) van het bestuur naar de commissies toe maar ook andersom. De commissies fungeren als intermediair tussen het bestuur en de overige leden. De commissies hebben de taak om de informatie door te geven aan de overige interne doelgroepen. Voorbeeld: één keer in het jaar wordt er een vrijwilligersavond gehouden of wordt er aandacht gemaakt voor een kleine attentie voor de vrijwilligers.
  3. Horizontale communicatie: het onderling communiceren van de partijen. Voorbeeld: het houden van plenaire commissievergaderingen.


Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Omgaan met de media

| Kenniscentrum: Communicatie en PR
Veel onderwerpen waar vrijwilligersorganisaties mee te maken hebben, kunnen in aanmerking komen voor de pers ...
Lees meer

Social media

| Kenniscentrum: Communicatie en PR
Social Media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Via Social Media wordt er van alles gedeeld: ...
Lees meer

Visuele identiteit

| Kenniscentrum: Communicatie en PR
Visuele identiteit
Voor de herkenbaarheid van de organisatie is het van belang een eigen visuele identiteit ...
Lees meer