Post | april 2020 | Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving | 1 min lezen

Drank-en horecawet

Elke vereniging die alcohol verkoopt aan bezoekers en leden, heeft daarvoor een Drank- en Horecawetvergunning van de gemeente nodig. Sportverenigingen die alcohol schenken, hebben daarnaast te maken met een aantal andere regels uit de Drank- en Horecawet.

De Drank- en horecawet heeft tot doel het voorkomen van gezondheidsrisico’s en andere maatschappelijke problemen door misbruik van alcoholhoudende dranken. Onder alcoholhoudende dranken worden in de Drank- en horecawet alle dranken verstaan met een alcoholpercentage van meer dan 0.5 %. Vanaf 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet veranderd. Klik HIER voor een overzicht van de wijzigingen.

Om alcohol te mogen schenken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Het bestuur moet een bestuursreglement vaststellen, met onder meer huis- en gedragsregels ten aanzien van alcoholgebruik en het reglement aan de gemeente voorleggen. Als u hier klikt vindt u een model bestuursreglement.
  • Er is een tapvergunning nodig. Die moet worden aangevraagd bij de gemeente. Voor informatie over het aanvragen van een tapvergunning in de gemeente Deventer kunt u kijken op de gemeentelijke pagina's. 
  • Om een tapvergunning te kunnen krijgen moeten minimaal 2 ‘leidinggevenden’ in bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne.  
  • Tijdens het schenken van alcohol moet minimaal één persoon aanwezig zijn die over een verklaring Sociale Hygiëne beschikt. Dit mag ook een barvrijwilliger zijn die een instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.


Het houden van toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet is een taak van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Hieronder volgen enkele links en bestanden die verdere informatie verschaffen over de drank- en horecawet.

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Privacywetgeving

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties ...
Lees meer

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, moet u dit altijd doorgeven aan de uitkerende ...
Lees meer

Aansprakelijkheid binnen uw organisatie

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt.
Lees meer