Post | april 2020 | Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving | 1 min lezen

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, moet u dit altijd doorgeven aan de uitkerende instantie. Zo voorkomt u misverstanden. 

Mensen met een uitkering mogen in principe vrijwilligerswerk doen. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Bij alle wetgeving rond vrijwilligerswerk met een uitkering moet het wel om echt vrijwilligerswerk gaan. 


De volgende drie regels zijn van toepassing: 

  • Het vrijwilligerswerk is onbetaald. Wel mag de vrijwilliger een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten óf gebruik maken van de vrijwilligersregeling.
  • Het vrijwilligerswerk wordt gedaan bij organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen of een sportvereniging, sportinrichting of ANBI zijn.
  • Het vrijwilligerswerk verdringt geen betaalde arbeid.


Vrijwilligerswerk dat u al deed voordat u de uitkering kreeg, kunt u gewoon voortzetten. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk dat buiten de gewone werktijden valt (avond en weekend). Vaak geldt dat u melding moet maken van het feit dat u vrijwilligerswerk doet. Het mag geen belemmering zijn bij het zoeken naar en vinden van betaald werk. Voor het overige mag u in de meeste gevallen gewoon het vrijwilligerswerk van uw keuze doen..


Elke specifieke uitkering weer eigen regels met betrekking tot het melden van het vrijwilligerswerk, de sollicitatieplicht en de vrijwilligersvergoeding.


Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente of de uitkeringsinstantie waarvan u de uitkering ontvangt.

Deel blogpost