Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving

Evenementen | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingIedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de ...Lees meer
Kansspelen | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingIedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de ...Lees meer
Wet Arbeid Vreemdelingen | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingDe meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure ...Lees meer
Aan de slag | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingSinds februari 2017 voert de VCD enthousiast het project “aan de slag” uit. Doel van het project is om ...Lees meer
Privacywetgeving | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingVanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties ...Lees meer
Drank-en horecawet | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingElke vereniging die alcohol verkoopt aan bezoekers en leden, heeft daarvoor een Drank- en Horecawetvergunning ...Lees meer
Wie mag vrijwilligerswerk doen? | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingAls u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, moet u dit altijd doorgeven aan de uitkerende ...Lees meer
Aansprakelijkheid binnen uw organisatie | Kenniscentrum: Wet-en RegelgevingEen ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt.Lees meer