Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving

E-Learning

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Instructie voor verkeersregelaars.
Lees meer

Evenementen

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Iedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de ...
Lees meer

Kansspelen

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Iedere gemeente beschikt over een Algemene Plaatselijk Verordening (APV). In deze verordening vindt u de ...
Lees meer

Wet Arbeid Vreemdelingen

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
De meeste vreemdelingen mogen vrijwilligerswerk doen in Nederland. Alleen personen die een eerste procedure ...
Lees meer

Aan de slag

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Sinds februari 2017 voert de VCD enthousiast het project “aan de slag” uit. Doel van het project is om ...
Lees meer

Privacywetgeving

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties ...
Lees meer

Drank-en horecawet

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Elke vereniging die alcohol verkoopt aan bezoekers en leden, heeft daarvoor een Drank- en Horecawetvergunning ...
Lees meer

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, moet u dit altijd doorgeven aan de uitkerende ...
Lees meer

Aansprakelijkheid binnen uw organisatie

| Kenniscentrum: Wet-en Regelgeving
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het goed om te kijken welke risico’s u als organisatie loopt.
Lees meer