Post | april 2020 | Afspraken en registratie | 2 min lezen

Onkostenvergoeding

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:


  • U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en tot een maximum van € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
  • In 2023 krijgt u een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, tot een maximum van € 190 (in 2021 en 2020: € 180) per maand en tot een maximum van € 1.900 (in 2021 en 2020: € 1.800) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
  • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2023 maximaal € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan moet u over deze vergoeding belasting betalen. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, houdt deze belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons.


Vergoeding voor onkosten

Krijgt u een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoeft u daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die u krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.


Vergoeding voor uw inzet én voor uw onkosten

Krijgt u naast de vergoeding voor uw inzet ook een vergoeding voor de gemaakte onkosten? Dan tellen wij de onkostenvergoeding op bij de ontvangen vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Is dit samen opgeteld meer dan € 190 per maand of € 1.900 per jaar? Dan houdt de organisatie belasting in op uw vrijwilligersvergoeding en betaalt dit aan ons.


Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2023 niet hoger is dan € 190 (in 2022 en 2021: € 180) per maand en € 1.900 (in 2022 en 2021: € 1.800) per jaar.


Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.


Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door u gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting.


U geeft deze inkomsten op in uw aangifte inkomstenbelasting.


Werkt u bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt u per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet u de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding uw kosten dekt.


Bron: belastingdienst.nl

Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Geschillenregeling

| Afspraken en registratie
Een geschillenregeling zijn algemene afspraken over het behandelen van conflicten waarbij vrijwilligers ...
Lees meer

Vrijwilligersovereenkomsten

| Afspraken en registratie
Wanneer iemand vrijwilligerswerk gaat doen, is het mogelijk dat de organisatie gebruik maakt van een ...
Lees meer

Collectieve verzekering Gemeente Deventer

| Afspraken en registratie
Vanaf 1 juli 2009 is door de gemeente Deventer een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers ...
Lees meer