Post | april 2020 | Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen | 1 min lezen

Projectplan in 5 stappen

Stap 1: Wens

Een project begint met een wens, een behoefte, om bij te dragen aan het oplossen van een probleem… maar je weet nog niet hoe. Neem de tijd om na te denken wat je nu precies wilt en zet dat helder op papier.

Onderzoek of er vergelijkbare initiatieven ontplooid zijn. Deze informatie geeft je een indruk in hoeverre jouw initiatief uniek is.

Overleg binnen en buiten je organisatie en ontdek of er draagvlak is voor jouw initiatief. Wie weet kun je zelfs andere organisaties enthousiast krijgen om de krachten te bundelen door een samenwerkingspartner te worden. Dit kan de (financiële) haalbaarheid van je project ten goede komen.


Projectplan

Essentieel is om een projectplan te schrijven waarin je zo concreet en zo volledig mogelijk beschrijft wat je van plan bent en welke middelen (mensen, materiaal, kennis en geld) je daarvoor nodig hebt en hoe je dat denkt te kunnen realiseren. Het projectplan is de basis voor een subsidie- of fondsenaanvraag.Deel blogpost
Gerelateerde blogposts

Subsidieregeling Meedoen gemeente Deventer

| Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen
Meedoenregeling Gemeente Deventer
Deze nadere subsidieregels hebben tot doel (sociale) activiteiten die ...
Lees meer

Verschillende fondsen

| Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen
Belangrijke vragen bij het werven van fondsen zijn: welk doel heb je met fondsenwerving of sponsoring voor ...
Lees meer

Structurele subsidies versus projectsubsidies

| Kenniscentrum: Subsidies en Fondsen
Reguliere (structurele, jaarlijkse) activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidies of fondsengeld ...
Lees meer